HFU
Society with ohranychennoy otvetstvennostyu "Ukrainskaia handbolnaya Liga" was created 18 July 2009 year handbolnыmy clubs Statistics Superlyhy. According to the charter of the organization subject uh activities is: Promotion and populyaryzatsyya handball; Creation of service of Internal and External ynformatsyonnыh handbolnыh and systems;
img
img
img
Development and realyzatsyya tselevыh kompleksnыh educational training programs and development of handball;
Development and realyzatsyya novyh methods Improvement of training of handbolnыh SPECIALISTS;
Organization and Conduct sportyvnыh sorevnovanymynarov, conferences, lectures vыstavok, As in Ukraine, so i ee by Limit;
Founders LLC "Ukrainskaia handbolnaya Liga" are:
1) Sportyvnыy club "Motor Sich" in the face of Representatives upolnomochennoho Olympia Valeryanovycha Pokatova
2) Brovarskaya horrayonnaya community organizations handbolnыy Club "builder-Brovary" in the face of Heads Club Basil Petrovitch Usenko
3) Handbolnыy club "Shakhtar-academy" in the face of the club director Ivan Ivanovich Fuchedzhy
4) Sportyvnыy handbolnыy Club "Polytehnyk" in the face of yspolnytelnoho director of the club Yly Pavlovich ar
5) Society with ohranychennoy otvetstvennostyu "ZTR Handball Academy" in the face of director Alexei Vasilievich Tishchenko
6) community organizations handbolnыy Club "Portovyk" in the face of director Sergei Vasilievich club Gordienko
7) Poltavskaya oblastnaya community organizations "Handbolnыy club" Dynamo-Poltava "in the face of yspolnytelnoho director Viktor Nikolayevich club Specht
8) community organizations "Studenchesky sportyvnыy Club" Time "in the face of the Board of Heads of Alexander Ivanovich Babicheva